aidcvn.com
Mã vạch GS1 Datamatrix là gì? Và các loại mã vạch GS1 Datamatrix
Mã vạch GS1 Datamatrix là 1 trong những biến thể của mã vạch GS1. GS1 DataMatrix chỉ hạn chế ở việc mã hóa ECC 200