aidcvn.com
Mã vạch giúp theo dõi thời gian thực hiệu quả hơn | Aidcvn.com
Mã vạch thường được các nhà quản lý sử dụng để theo dõi hàng hóa của mình. Có thể sử dụng mã vạch 1d và 2d cho mục đích vận chuyển hàng hóa. Bạn có thể biết được khi nào hàng hóa của mình đến được với khách hàng và khi đó họ sẽ quét mã vạch để xác nhận.