aidcvn.com
Mã vạch Databar và GS1 Databar - Các vấn đề liên quan đến mã vạch
Mã vạch Databar và GS1 Databar là 2 loại mã vạch thường dùng trong các điểm bán hàng POS. Các loại mã vạch này thường có nhiều biến thể cũng như các tùy biến phụ thuộc vào nhu cầu của người dùng. Với các loại mã vạch 1D Databar thì có thể quét trực tiếp bằng máy quét mã vạch tuyến tính