aidcvn.com
Mã vạch CODE 128 là gì? Các loại mã vạch Code 128 thường dùng?
Mã vạch code 128 là một trong những mã vạch tuyến tính phổ biến nhất và mật độ cao nhất, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng bán hàng hiện nay