aidcvn.com
Mã vạch 2D trong vận chuyển và phân phối - Việc lựa chọn mã vạch 2d
Do đó, có thể coi mã vạch 2D là mã vạch tốt nhất hiện nay dành cho các ngành vận chuyển và phân phối hàng hóa. Biểu tượng hai chiều (2D)