aidcvn.com
Mã số SKU là gì và cách thiết lập
Chúng ta đã có thể nghe qua về mã số SKU trong cuộc sống hằng ngày. Vậy SKU là gì? Và mã SKU có gì đặc biệt hơn so với các loại mã số