aidcvn.com
Mã QR Code và mã vạch 2D - Các vấn đề liên quan đến mã QR
Mã QR code đang được sử dụng khá phổ biến trên thế giới. Ở nhiều nước phát triển, lĩnh vực ứng dụng QR code đã có ở hầu khắp các ngành nghề.