aidcvn.com
Mã QR có thể mã hóa được bao nhiêu ký tự? Megatech | Aidcvn
Mã QR có thể mã hóa được bao nhiêu ký tự? Thông thường mã vạch 2d có thể mã hóa tối đa được 7089 ký tự nếu chỉ là số và 4296 ký tự nếu chỉ là chữ