aidcvn.com
Mã code đặt lại dữ liệu của máy quét mã vạch Honeywell - Aidcvn.com
Dòng máy quét mã vạch Honeywell được nhà sản xuất cung cấp kèm bảng mã code để setup cho máy. Đôi khi người dùng bị mất code mặc định