aidcvn.com
Dòng sản phẩm Granit của Honeywell - Máy quét mã vạch công nghiệp
Dòng sản phẩm Granit của Honeywell là thế hệ máy quét mã vạch công nghiệp mới của Honeywell. Với đầu đọc Granit, có thể đọc được các loại mã vạch 1D và 2D phổ biến nhất hiện nay. Máy quét mã vạch Granit được sản xuất với độ bền và hiệu năng quét được nâng cao.