aidcvn.com
CMITech giới thiệu công nghệ nhận dạng Iris -Thiết bị kiểm soát EF-45
Thiết bị kiểm soát EF45 là thiết bị quét mống mắt với định vị hiển thị khuôn mặt sáng tạo, . Thiết bị quét mống mắt EF45 được thiết kế đảm bảo độ bền...