aidcvn.com
Cách thêm mã vạch vào tem nhãn trong Bartender | Aidcvn.com
BarTender hỗ trợ gần như mọi mã vạch mã vạch. Trước khi thêm mã vạch vào nhãn của bạn, bạn sẽ cần phải quyết định mã vạch nào bạn muốn thêm vào. Bài viết này hướng dẫn các bạn cách thêm mã vạch vào tem nhãn trong phần mềm Bartender. Tham khảo bài viết ngay