aidcvn.com
Cách khôi phục mặc định cho máy in mã vạch Zebra - Máy in tem lỗi
Cách khôi phục mặc định cho máy in mã vạch Zebra đơn giản và dễ dàng. Được thực hiện trực tiếp trên máy và không cần can thiệp bằng máy tính. Hướng dẫn reset cho máy in tem mã vạch Zebra rất đơn giản và mọi người có thể thực hiện được. Việc Load Default cho máy in Zebra được thực hiện qua 4 bước.