aidcvn.com
Bảo mật hơn với công nghệ cảm biến vân tay trên dòng máy chấm công
Bảo mật hơn với công nghệ cảm biến vân tay trên dòng máy chấm công hiện nay. Các hãng sản xuất như Suprema, Zkteco, Ronald Jack,...