ahoota.com
ماسک عسل برای جوش صورت و 9 درمان خانگی آکنه | عسل آهوتا
برای قرن ها، مردم از ماسک عسل برای جوش صورت ، آکنه و لکه ها، زخم ها و نواقص پوستی استفاده میکرده اند. دستورالعمل واحدی برای ماسک عسلی که آکنه را درمان کند