ahoota.com
با موم عسل و نحوه ساخت آن بیشتر آشنا شوید! | آهوتا
موم زنبور عسل برای کُلُنی زنبورها واجب است. این موم زنبور عسل برای ساختن شان ها استفاده میشود و در آن بچه زنبورها را پرورش میدهند، گرده جمع آوری میکنند و عسل اضافی را برای زمستان ذخیره سازی میکنند.