agsol.pl
Prognoza długoterminowa notowań ceny śruty sojowej (02.2020 - 03.2020)
Kolejny miesiąc notowania pozostają bardzo nisko, testując lokalne minimum w cenie 289.10 USD. Biorąc pod uwagę dominujący od 2013 roku trend spadkowy, w każdej chwili może dojść do zanegowania wspomnianego poziomu, a wtedy notowania cofną się w rejon strefy 259.15 - 266.85 USD. N