agsol.pl
Prognoza średnioterminowa notowań ceny śruty sojowej (09.12.2019 - 16.12.2019)
Na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy powstała silna strefa wsparcia 282.65 - 293.00 USD. Miniony tydzień zakończył się wyraźnym umocnieniem rynku, który zbliżył się do wewnętrznej linii trendu spadkowego oraz bariery psychologicznej 300.00 USD.Trwałe pokonanie wspomnianego układu