agsol.pl
Prognoza długoterminowa notowań ceny śruty sojowej (12.2019 – 01.2020)
Notowania ograniczone są wyraźnie przez kolejne linie trendu spadkowego, a także wewnętrzny kanał spadkowy. Biorąc pod uwagę, że ostatnie, silne wybicie z poziomu 258.25 USD, które doprowadziło do odbicia w rejon poziomu 405.80 USD, nie zostało jeszcze zanegowane, docelowy scenariusz