agsol.pl
Prognoza średnioterminowa notowań ceny śruty sojowej (17.09.2019 – 24.09.2019)
Pierwsza próba pokonania strefy 298.20 - 302.00 USD (bariera długoterminowa) nie powiodła się. Nie zmienia to faktu, że rynek jest teraz wspierany wstępnym sygnałem kupna w średnim terminie, a więc spadkowy początek tygodnia może być tylko przejściowym etapem w docelowych wzrostach