agsol.pl
Prognoza średnioterminowa notowań ceny śruty sojowej (09.09.2019 – 16.09.2019)
Silna strefa wsparcia 284.80 - 292.80 USD została nieznacznie naruszona. Mimo usilnych prób podaży, wspomniany zakres wygląda mimo wszystko na solidny, gdyż dopiero trwałe zanegowanie poziomu 292.80 USD będzie oznaczać jego zanegowanie, dlatego wciąż oczekujemy dł