agsol.pl
Prognoza średnioterminowa notowań ceny śruty sojowej (26.08.2019 – 02.09.2019)
Test strefy 284.80 - 292.80 USD był niemal pewny. Podaż jednak nie doprowadziła do poważnych zmian, szczególnie jeśli chodzi o scenariusz docelowego wybicia w górę. Wszystko to, co obserwujemy od niemal roku wygląda bowiem na przygotowanie do silniejszego ruchu. Biorąc pod u