agsol.pl
Prognoza długoterminowa notowań ceny śruty sojowej (sierpień - wrzesień 2019)
Trzy ostatnie miesiące są bardzo silnym układem spadkowym i gdyby nie siła strefy 288.00 - 302.00 USD, wspieranej przez główną linię trendu wzrostowego, kolejne miesiące przyniosłyby spadki, podobne do tych z przed kilkumiesięcznej konsolidacji.Jednakże wspomniany wcześniej zakres