agsol.pl
Prognoza długoterminowa notowań ceny śruty sojowej (lipiec - sierpień 2019)
Układ ostatnich dwóch miesięcy wskazuje na gotowość do kontynuacji wzrostów - widać to wyraźnie po zdecydowanej obronie strefy 288.00 - 302.00 USD w czerwcu. Lokalne cofnięcie w rejon jego górnego ograniczenia zostało wykorzystane do zakupów i powrotu w rejon majowych maksimów. Jeż