agsol.pl
Prognoza średnioterminowa notowań ceny śruty sojowej (24.06.2019 – 01.07.2019)
Brak pokonania strefy 315.20 - 320.40 USD jest ostrzeżeniem dla kupujących przed możliwością cofnięcia, które na tym etapie mogłoby ponownie doprowadzić do ruchu w rejon bariery długoterminowej w cenie 302.00 USD. Biorąc jednak pod uwagę, że poziom 315.20 USD nie został trwale