agsol.pl
Prognoza średnioterminowa notowań ceny śruty sojowej (17.06.2019 – 24.06.2019)
Re-test oporu w cenie 320.40 USD był niezbędnym minimum dla popytu, aby móc myśleć o kontynuacji wzrostów na rynku. Kluczowe dla minionego tygodnia było również (a może przede wszystkim) utrzymanie się notowań powyżej poziomu 315.20 USD, co zwiększa prawdopodobieństwo, że wspomni