agsol.pl
Prognoza długoterminowa notowań ceny śruty sojowej (czerwiec - lipiec 2019)
Główna linia trendu wzrostowego potwierdziła swoją istotność, a w połączeniu ze zdecydowanym wybiciem górnego ograniczenia strefy wsparcia 288.00 - 302.00 USD mamy do czynienia z silnym sygnałem kupna. Biorąc pod uwagę skalę ruchu w maju, możliwa jest lokalna korekta, jednakże do