agsol.pl
Prognoza długoterminowa notowań ceny śruty sojowej (maj - czerwiec 2019)
Po dłuższym okresie mniejszej zmienności, która utrzymywała rynek powyżej strefy 288.00 - 302.00 USD, kwiecień przyniósł w końcu bardziej zdecydowany ruch ze strony podaży, który zakończył się trwałym naruszeniem poziomu 302.00 USD. To sygnał na test głównej linii trendu wz