agsol.pl
Prognoza średnioterminowa notowań ceny śruty sojowej (22.04.2019 - 29.04.2019)
Konsolidacja w zakresie 300.60 - 315.20 USD, trwająca od sierpnia 2018 roku nie przestaje zadziwiać swoją dominacją. Miniony tydzień niczym nie różnił się od poprzednich - doszło do kolejnej próby zanegowania dolnego ograniczenia omawianej strefy, jednakże poziom 300.60 USD wspier