agsol.pl
Prognoza długoterminowa notowań ceny śruty sojowej (04-05.2019)
Od 7 miesięcy mamy do czynienia z wyjątkowo zaniżoną zmiennością. Z jednej strony może to być przystanek przed dalszymi spadkami, które tym układzie technicznym mogą doprowadzić do zdecydowanego zanegowania poziom 258.00 USD - z drugiej zaś strony utrzymująca się do wielu miesięcy