agsol.pl
Prognoza notowań ceny śruty sojowej (29-03-2019)
Zgodnie z oczekiwaniami, cofnięcie notowań poniżej poziomu 303.20 USD okazało się krótkotrwałe i zostało wykorzystane do zakupów na rynku. Silnym wsparciem okazała się ponownie bariera długoterminowa w cenie 302.00 USD, która odgrywa teraz kluczową rolę (bliski koniec miesiąca) -