agsol.pl
Prognoza średnioterminowa notowań ceny śruty sojowej (25.02 - 04.03.2019)
Trwający nieprzerwanie od końca sierpnia 2018 roku zakres 302.00 - 315.20 USD utrzymuje się. Brak pomysłu i zdecydowania ze strony inwestorów co do dalszego przebiegu notowań nie będzie jednak trwał wiecznie i ostateczny ruch może być bardzo dynamiczny, a poza tym w trakcie jego wystą