agsol.pl
Prognoza notowań ceny śruty sojowej (15.02.2019)
Próba pokonania lokalnego oporu notowań śruty sojowej w cenie 306.20 USD nie udała się, zatem główna linia trendu spadkowego pozostaje dominująca i może spowodować powstanie jeszcze jednej podfali w rejon strefy 300.50 - 303.20 USD, która jest obecnie silnym wsparciem zarówno w krótkim