agsol.pl
Prognoza średnioterminowa notowań ceny śruty sojowej (28.01 - 04.02.2019)
23 tygodniowa konsolidacja w zakresie 304.00 - 315.20 USD pozostaje nienaruszona, a więc nieregularne wahania w jej zakresie są obecnie scenariuszem podstawowym. Biorąc jednak pod uwagę silne wsparcie ze strony szerokiej strefy 293.00 - 304.00 USD oraz bariery długoterminowej w cenie