agsol.pl
Prognoza notowań ceny śruty sojowej (18.01.2019)
Notowania ceny śruty sojowej utrzymują się wciąż bardzo nisko, przez co kierunek dla rynku pozostaje niezmienny i jest nim nadal strefa 300.50 - 303.20 USD, wspierana przez barierę długoterminową w cenie 302.00 USD. Wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji trendu spadkowego sprawia,