agsol.pl
Wysłodki buraczane - skład, dawkowanie (bydło,owce,trzoda chlewna)
Wysłodki buraczane to produkt uboczny powstały przy produkcji cukru. Szacuje się, że z jednej tony buraków cukrowych produkuje się około 150 kg cukru i 250 kg wysłodków buraczanych (o zawartości suchej masy 20% ). Wysłodki są cennym materiałem paszowym, wykorzystywanym w żywieniu bydł