agsol.pl
Mączka rybna w żywieniu trzody i drobiu
W żywieniu zwierząt podstawowe znaczenie ma jakość stosowanych pasz, a konkretnie jakość i ilość białka, jakie jest w nich zawarte. Przede wszystkim jest to istotne w hodowli o dużej intensywności, która wymaga nowoczesnych technologii żywienia oraz zbilansowanych dawek pokarmowych. Tak