agsol.pl
Prognoza USDA - prognozowane zbiory i zapasy soi w sezonie 2017/18, oraz 2018/19
Bieżący sezon 2017/18 Według zaktualizowanych prognoz USDA, globalne zbiory soi w bieżącym sezonie 2017/18 (październik-wrzesień) wyniosą 336,7 mln ton, bez zmian w porównaniu do prognozy z czerwca br., ale o 11,4 mln ton mniej od rekordowej wielkości zbiorów soi w minionym sezonie. W po