agsol.pl
Prognoza DŁUGOTERMINOWA notowań śruty sojowej - czerwiec, lipiec 2018
W układzie miesięcznym powstał obecnie wstępny sygnał sprzedaży. Strefa 394 – 398 USD okazała się bardzo silna i 4 miesiące prób jej pokonania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Jeżeli w czerwcu dojdzie do trwałego zanegowania poziomu 364 USD, spadki przyspieszą w kierunku strefy