agsol.pl
Żywienie loch prośnych
Żywienie loch prośnych powinno uwzględniać ich potencjał genetyczny, warunki środowiskowe oraz system utrzymania. W karmieniu loch stosuje się zazwyczaj mieszanki o niskim poziomie energii oraz znacznej ilości włókna surowego. Wynika to głównie z faktu, że lochy pobierające paszę do w