agsol.pl
PROGNOZA ŚREDNIOTERMINOWA CENY ŚRUTY SOJOWEJ (07-14.05.2018)
Zgodnie z oczekiwaniami możliwość powstania szerokiej formacji pro-spadkowej RGR, gdzie jej prawym ramieniem może okazać się tworząca właśnie struktura wzrostowa, spowodowała znaczne cofnięcie w minionym tygodniu. Oporem okazało się zarówno górne ograniczenie szerokiego kanału wzrost