agsol.pl
Jak utworzyć konto w systemie PUESC? (SENT)
Obowiązek zgłoszenia SENT dotyczy: 1. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (także w formie spółek cywilnych) figurujących w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); Możesz sprawdzić na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.p