agsol.pl
Kogo dotyczy obowiązek zgłoszeń SENT?
Obowiązek zgłoszenia SENT dotyczy: 1. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (także w formie spółek cywilnych) figurujących w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); Możesz sprawdzić na stronie: https://prod.ceidg.