agsol.pl
Rebranding, czyli nowe logo i hasło firmowe
Zarówno Wy, jak i my nieustannie się rozwijamy, poszerzając ofertę i odpowiadając na potrzeby klientów. Aby podkreślić naszą pozycję i zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku, zdecydowaliśmy się na rebranding – zmianę wizualną i odnowienie marki AGSOL. Wraz z profesjonalną age