advokatskakomoracacak.rs
Seminar "Pravo na imovinu"
Advokatska komora Srbije u sardanji sa OSCE, za advokate AK Čačak, organizuje seminar “Pravo na imovinu” koji će se održati dana 11.02.2019.godine, u prostorijama AK Čačak, u Čačku.