advokatskakomoracacak.rs
POZIV ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA
Advokatska komora Čačak objavquje poziv za prijavu advokatskih pripravnika, upisanih u Imenik advokatskih pripravnika (volontera) AK Čačak, na obuku za polagawe pravosudnog ispita. Nastavu i vežbe držaće predavači Advokatske akademije AK Srbije, prema programu koji je propisan Zakonom o