advokatskakomoracacak.rs
POZIV ZA PRIJAVU NA LISTU ADVOKATA KOJI PRUŽAJU BESPLATNU PRAVNU POMOĆ
Imajući u vidu da Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći započinje sa primenom 01.10.2019.godine, pozivamo sve zainteresovane advokate koji žele da budu na listi...