advokatskakomoracacak.rs
Otvoren Centar za medijaciju Advokatske komore Čačka
U ponedeljak, 24. aprila 2017. godine u Advokatskoj komori Čačka, održano je svečano otvaranje Centra za medijaciju Advokatske komore Čačka. Na skupu povodom otvaranja Centra, prisutne, među kojima su bili advokati, predsednici sudova, sudije, predstavnici lokalne samouparave, pozdr