advokatskakomoracacak.rs
Obuka za zastupnike u medijaciji
Centar za medijaciju Advokatske akademije Advokatske komore Srbije organizuje obuku za punomońánike u postupcima medijacije.