advokatskakomoracacak.rs
IZMENE PROGRAMA PREDAVANJA ZA OBUKU PRIPRAVNIKA
29.10.2016. godine održaće se samo predavanje na temu “Stečaj i likvidacija”- predavač advokat Dr. Jelena Gazivoda iz Beograda. 13.11.2016. godine (nedelja) predavanje na temu “izvršni postupak”, predavač advokat Jasmina Milutinović 03.12.2016. godine neće biti predavanja, jer je t